Een muzisch traject

Voorstelling met workshop (4+/8+)

De volgende interactieve muzikale voorstellingen kunnen momenteel gecombineerd worden met een workshop op school/in de klas:

Tijdens de workshops leren de leerlingen een aantal basiscompetenties in verband met muziek en wordt er gewerkt rond taal, tellen en techniek. Dankzij de workshop loopt de voorstelling als een muzikale trein.


De workshop werkt ter voorbereiding op de voorstelling waardoor de interactie met de kinderen ideaal kan verlopen en waardoor alle inhoudelijke elementen herhaald worden. Het zorgt ook voor heel veel sfeer.

Kinderen worden voorgesteld aan verschillende soorten muziek(instrumenten). Thema’s als: taal, ritme/melodie, dans, culturele verschillen/gelijkenissen, erfgoed, wereldoriëntatie, geschiedenis, techniek… komen allemaal speels aan bod. Naargelang de rode draad van elke voorstelling worden er een of meerdere thema’s extra belicht.

De voorstelling duurt 1 lesuur. De eventuele workshop ook. Er is geen enkele voorbereiding nodig en de workshop kan doorgaan in de klas. Er wordt ook gewerkt met lesmateriaal dat achteraf ook nog bruikbaar is.