MELODIEREN (5+8+, lager onderwijs)

MELODIEREN (5+8+, lager onderwijs)

4 spelers/muzikanten in een muzisch spektakel.

Een interactief luisterconcert met liedjes (en verhalen) over dieren, dierengeluiden en… muziekinstrumenten.

Muziekinstrumenten en dieren uit de vier windstreken zorgen voor liedjes en geluiden die op het puntje van je tong gaan liggen.

Het gezelschap Fijnbesnaard & Compagnie laat kinderen met hun oren een wereldreis maken. Kinderen maken actief kennis met verschillende muziekinstrumenten en –tradities aan de hand van liedjes over dieren van over de hele wereld. Een aantal basisprincipes uit de muziek passeren tegelijk ook de revue.

5+ of 8+? Voor de jongere kinderen ligt de nadruk iets meer op de dieren en voor de oudere iets meer op de muziek(instrumenten). Er is dus een voorstelling voor alle graden van het lager onderwijs..

Levendige live-muziek (een interactief luisterconcert)

Voorjaar 2018 verschijnt er een boekje met cd/muziek waar de voorstelling gecombineerd mee kan worden.

Voor meer informatie: piet@fijnbesnaard.be